Felmeddelande

  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated i include_once() (rad 14 av /web/se/sweark.se/themes/engines/phptemplate/phptemplate.engine).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i _menu_load_objects() (rad 569 av /web/se/sweark.se/includes/menu.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters i drupal_get_feeds() (rad 394 av /web/se/sweark.se/includes/common.inc).

Upphandling

VI HANDLAR UPP ENTREPRENADER OCH VAROR I OLIKA STORLEK OCH JURIDISKA FORMER

I upphandlingen bestäms entreprenadformen. Entreprenader och varor i olika storlekar och omfattningar upphandlas direkt eller i konkurrens och under olika juridiska former.

UPPHANDLINGSFORMER:

KONKURRENSUPPHANDLING

Det ger stora fördelar, framför allt kostnadsmässigt att handla upp en entreprenad i konkurrens. Det kräver emellertid ett bra förfrågningsunderlag. Det krävs också att kund och konsulter studerat och skissat färdigt innan underlaget skickas ut till anbudsgivare samt därefter (eller senast efter beställning) har disciplin att inte göra för stora ändringar.

 

DIREKTUPPHANDLING

Det finns också ett antal goda skäl att – i motsats mot ovan – direktupphandla en entreprenad eller en del av en entreprenad. Om tiden är mycket pressad, kan man börja bygga utifrån enkla skisser som förädlas under byggets gång. Om morbror är byggmästare och har överkapacitet, vill man kanske ge uppdraget till honom. Här är då viktigt att åtminstone ha en budget och något sånär klara gränssnitt.

 

ENTREPRENADFORMER:

DELAD ENTREPRENAD

Entreprenaden kan vara delad mellan flera entreprenörer, t ex markarbeten, byggnadsarbeten, el- och rörinstallationer, målning. Här ställs höga krav på specificering av gränssnitt. Vid garantiskada nära gränssnitt kan det också vara svårt att fastslå vilken entreprenör som är ansvarig, ett rörbrott behöver inte vara rörmokarens fel. Om alla arbeten samlas under en enda huvudentreprenör, förenklas såväl projektering och upphandling som ansvars- och garantifrågor. De vanliga formerna är general- respektive totalentreprenad

 

GENERALENTREPRENAD

Generalentreprenad innebär att beställaren har funktionsansvaret. Entreprenören behöver bara bygga enligt tillhandahållna ritningar och beskrivningar. Kvaliteten kan bestämmas exakt, men allt måste ritas och samordnas före anbudsförfrågan och upphandling. Entreprenaden måste vara över 10mkr för att det säkert ska löna sig.

 

TOTALENTREPRENAD

Totalentreprenad innebär att entreprenören har funktionsansvaret. Entreprenören ska tillse att alla system fungerar och att t ex barnsäkerhet tillgodoses eller att lagstadgad taksäkerhet finns för sotare och snöskottare, även om inget sägs om detta i ritningarna. Ritningar och specifikationer kan då inriktas på att dels visa hur beställaren vill att hans hus ska se ut och vara inrett/utrustat, dels lösa de tekniskt svåra knutar som entreprenören annars måste gardera sig mot med högre marginal i anbudet. Konsultinsatsen kan begränsas så att den inte tar för stor del av hela projektet. Eftersom en hel del ändå ritas, kallas detta ”styrd totalentreprenad”. De små entreprenörer som är lämpliga för villaarbeten har en viss rädsla för totalentreprenader – särskilt om det gäller tillbyggnader, där t ex nya radiatorer betjänas av befintligt värmesystem. Där måste klargöras att funktionsansvaret inte avser delar som inte avses ingå i entreprenaden. De entreprenörer som någon gång arbetat med oss, känner trygghet på den här punkten

 

ENTREPRENÖRER

Vi har c:a 50 entreprenörer med goda referenser i våra listor. 30 av dem har vi egna goda erfarenheter av. Knappt 10 av dessa är våra favoriter. Innan vi skickar ut anbudsförfrågan, ringer vi till entreprenörer på listan för att höra vilka som vill lämna anbud. För att beställaren ska veta att riktig konkurrens föreligger, rekommenderas han att också bidra med ett eller flera entreprenörsnamn. Vi vill ha c:a 10 positiva svar för att vara säkra på att få in minst 5 anbud vid normalt konjunkturläge. När efterfrågan på byggnadsarbeten är stor, kan det krävas ännu fler.

 

UTVÄRDERING AV ANBUD

Vid anbudstidens slut öppnas inkomna anbud – gärna tillsammans med beställaren och signeras av närvarande, varefter nollställning görs. Det innebär att göra anbuden jämförbara. Även om förfrågningsunderlaget är väl specificerat och entydigt, är inte anbuden det. Entreprenörerna lämnar ett antal reservationer eller förslag på ändrade material eller metoder, för att deras anbud ska bli lägre eller på annat sätt framstå som överlägset. De renaste och kortaste anbuden kommer ofta från entreprenörer som inte hunnit räkna noga och de är därför också ofta de högsta. Efter att ha plockat bort de anbud som redan vid första påseendet kan avgöras vara ofördelaktiga, görs en noggrannare utvärdering av de kvarvarande. Detta leder till ett antal frågor eller begäran om kompletteringar eller förtydliganden. Samtidigt skickar vi ut ritningsrevideringar med anledning av de ändringar som beställaren ofta har kommit fram till under anbudstiden och begär prisjustering även för dessa. Eftersom anbudsgivaren nu har förstått att han ligger bland de bästa, är han benägen att sätta mycket lågt pris på ändringarna.

Slutligen kan det vara givande med en muntlig genomgång med de två huvudtävlande, varvid dels kontrolleras att entreprenören förstått uppdragets omfattning (särskilt viktigt vid totalentreprenad), dels eventuell ytterligare prispress kan göras. Det är dock viktigt att inte spendera konsulttid och -kostnad om inte prispressen säkert är större än den kostnaden.

 

TVISTER

En trist typ av utredningar är tvister mellan beställare och entreprenörer. De beror oftast på brister i upphandling. Där vi anlitats för hela uppdraget har inga tvister förekommit. Om entreprenör eller kund känner osäkerhet om vad som gäller, kan vi visa vad som är avtalat och var i handlingarna saken beskrivs. Däremot anlitas vi ibland av andra beställare eller entreprenörer för att råda i tvister som orsakats av undermåliga upphandlingar. De TV-program om fuskbyggen som kommer i vågor har till avgörande del sin livsnäring i dåliga handlingar och upphandlingar – i kanske 100% av fallen har beställaren själv agerat byggledare och ibland t o m arkitekt.