Felmeddelande

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i _menu_load_objects() (rad 569 av /web/se/sweark.se/includes/menu.inc).

Arbetsmetod

VÅRT SÄTT ATT ARBETA:

Det unika för Sweark när det gäller arkitekt- och projekteringsarbete för villor och fritidshus är tre saker:

 

Vi på Sweark är måna om att involverar beställaren i det aktiva skissarbetet,

 – de olika bilderna av målet sammansmälter till en gemensam, missförstånd försvinner, deltagande och drivande engagemang ökar.

 

Vi har stor kunskap om byggteknik och ekonomi, vilket gör att vi undviker

planlösningar som tvingar fram onödiga stödkonstruktioner, samtidigt som vi vet var byggarna ser svårigheter som orsakar högre påslag i anbudet och löser just dessa redan i förfrågningsunderlaget. Allt kan inte ritas i ett litet villaprojekt, om konsultarvodena ska stanna på en rimlig nivå. Då gäller att vet vad som ska ritas, för att ge bäst utväxling för pengarna.

 

Vi kan genomföra upphandling i konkurrens till fast pris utan att drabbas av extraräkningar. Våra kunder skiljs som vänner från upphandlade entreprenörer. Något mindre unikt, men likväl viktigt för oss, är att arbeta helt för kunden och vara alliansfria gentemot entreprenörer och leverantörer. Det innebär att all vår ersättning kommer från kunden, vilket gör oss lite dyrare. Men vi är övertygade om att totalpriset härigenom blir väsentligt lägre och kvaliteten högre. Vi har hittat små leverantörer som kan tillverka specialritade element. Genom att dela det ritade husets ytterskal i prefabricerade block, kan byggtiden kortas och arbete och materialförvaring sker i huvudsak inomhus.

 

Vi arbetar i olika roller i olika uppdrag. Oftast håller vi i hela projektet, men ibland är vi bara arkitekt eller bara kvalitetsansvarig. Kunden kan välja att bara köpa vissa delar av oss. De huvuddelar som brukar ingå i projekt är följande:

 

UTREDNING, BEHOVSANALYS

Vilka är de planjuridiska, topografiska eller geologiska begränsningarna?

Vilka är de verkliga behoven?

 

LÖSNINGAR, LOGISTIK, DESIGN

Hur löser vi behoven till rationella funktioner och till rimliga kostnader?

Hur skapas goda flöden eller rumssamband?

Hur anpassas detta till god design?

 

MYNDIGHETSKONTAKTER

Planärenden, bygglov, byggsamråd, hälsovårdsnämnd, socialnämnd, länsstyrelse m.fl. tillståndsgivande myndigheter och deras remissinstanser.

 

PROJEKTERING

Mer detaljerad specifikation av vilka byggnadsarbeten som ska göras eller köpas och hur det ska göras. Projekteringen kan ske till olika detaljeringsgrad eller noggrannhet och med varierande inslag av underkonsulter eller sakkunniga. Resultatet kan också vara avsett för olika ändamål med bl.a. kalkylunderlag, förfrågningsunderlag och bygghandling.

 

PROJEKTERINGSLEDNING

Avser alla arbeten enligt ovan. Det innebär att vi även styr t ex eventuella mark-, VVS- eller el-konsulter.

 

UPPHANDLING

Entreprenader och varor i olika storlekar och omfattningar upphandlas direkt eller i

konkurrens och under olika juridiska former.

 

BYGGLEDNING

Vi styr och kontrollerar byggprocessen.

 

PROJEKTLEDNING

Avser alla arbeten enligt ovan.

 

KVALITETSANSVAR

Svante Westergren har riksbehörighet som kvalitetsansvarig för arbeten av

kvalificerad art K, vilket är högsta certifiering.